Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Jsme připraveni také na Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tak zvané “GDPR”. 

Na webu probíhá sběr osobních údajů jak přímo od subjektu (vyplníte formulář), tak automaticky. Níže se dozvíte o právních důvodech zpracování, účelu zpracování i o možnostech, jakými dosáhnete na svá práva. Není-li to výslovně uvedeno nasbírané osobní údaje nepředáváme dalším příjemcům ani správcům. 

OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKANÉ OD SUBJEKTU

Název formuláře Kontaktní formulář
Osobní údaj E-mail, jméno, telefon
Získání osobního údaje Od subjektu
Zákonnost Souhlas subjektu
Účel Kontaktní informace, využitelné pro marketing, uživatelskou podporu nebo vznik smluvního vztahu
Informace o zpracování Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a směrnicí Evropské unie č 2009/136/ES, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKANÉ AUTOMATICKY

Údaje pro optimalizaci

 Automatické údaje jsou sbírány pomocí analytiky Google. Mezi automaticky sbírané údaje patří identifikátory času, doby strávené stránce, IP adresy, údaj o operačním systému a prohlížeči, vypočítané geolokační informace. Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale umožňují ve většině případů identifikovat počítač, ze kterého bylo na webou stránku přistupováno. Takto získané informace se využívají k vyhodnocení provozu webu a pro optimalizaci svých činností. 

Potřebujete další informace?